NP Kozara - BiH, Lisina-977m

NP Kozara - BiH, Lisina-977m


2. 6 - 5. 6. 2022
Kralj Ranko

Nacionalni park Kozara, u geografskom i geomorfološkom pogledu zahvata pripanonsko područje unutrašnjih Dinarida u Republici Srpskoj.

Površina Nacionalnog parka Kozara je 3520 ha, proglašena je nacionalnim parkom 1967. s ciljem zaštite...

Šar planina (sMK) VRTOP – 2555m, BRINJA SHAHIT – 2480m, GURI ŠEREMETICA – 2476m, SKARPA – 2474m,  KARANIKOLA – 2409m, ŠEREMETICA – 2342m, Karanikoličko i Skakaličko jezero

Šar planina (sMK) VRTOP – 2555m, BRINJA SHAHIT – 2480m, GURI ŠEREMETICA – 2476m, SKARPA – 2474m, KARANIKOLA – 2409m, ŠEREMETICA – 2342m, Karanikoličko i Skakaličko jezero


3. 6 - 5. 6. 2022
Marinović Bobiša

Šar planina je planina koja se nalazi na granici  Srbije,  Severne Makedonije  i  Albanije. Poznata je i po drugim nazivima:  Skardus,  Carska planina  i  Monte Argentaro  koji datiraju iz perioda...

NIDŽE - GRE, Kajmakčalan-2521m, Zejtinlik, Bitolj

NIDŽE - GRE, Kajmakčalan-2521m, Zejtinlik, Bitolj


1. 9 - 4. 9. 2022
Kralj Ranko

Nidže je planina u južnom delu Severne Makedonije. Preko planine prolazi granica između Severne Makedonije i Grčke. Planina je karakteristična po skoro netaknutoj prirodi: bogatim šumama bora, čistim rekama i...

Strana 1 of 1